Tjänster

Firmans personal är i grunden kompetenta och erfarna utvecklare av programvara. Under åren har fokus skiftat från ren programutveckling (som Graph-In-the-Box för Windows och det militära programmet PC-Dart för radiokommunikation) till främst Internet-relaterade tjänster. Men även dessa tjänster kräver programmering av funktioner som anmälningsformulär, databassökningar och automatiska SMS-utskick.

Vi arbetar bland annat med:

Internet-programmering: vi skapar dynamiska portaler och Internet-tjänster där kunden själv kan uppdatera och underhålla sin information. Joomla! och PHP är ofta delar i lösningen.Utvecklingshjulet

Databas-programmering: de flesta lösningar har behov att lagra och hantera information. Vi utformar databas-schemat med tabeller, fält och relationer som grund för en effektiv tjänst. MySQL och MS Access är några verktyg vi gärna använder.

Mobila applikationer: fler moderna mobiler klarar att visa websidor och alla klarar att ta emot SMS. Vi har byggt flera tjänster som anpassar information till det lilla formatet.

Applikations-programmering: vi kan skapa riktiga program som kör i Windows eller Linux och räknar, ritar eller kommunicerar (TCP/IP). Vi använder gärna språk som C++ och verktyg som Visual Studio.

Datasäkerhet: då vi löpande uppdaterar säkerheten kring våra servrar kan vi även erbjuda Dig tjänster inom datasäkerhet.

Webbhotell: Genom vår egen fiberanslutna serverhall kan vi erbjuda driftsäkert utrymme för Din webb och flexibel epost med virustvätt och skräpkontroll.

Webbportaler: För att kunna driftsätta flexibla lösningar till kunder bygger vi gärna dessa på ett protalsystem som ger kunden möjlighet att själv sköta löpande åtgärder i webplatsen. Portalverktyget Joomla är ett sånt verktyg.

Har Du några speciella önskemål? Vi resonerar gärna med Er hur en lösning kan se ut.