Prestanda i PHP 7

I december 2015 släpptes första officiella versionen av scriptspråket PHP i version 7 (mot tidigare 5.x, version 6.x hoppades över). Vi testade prestanda och det ser lovande ut!

Ett enkelt testprogram i PHP som loopar, räknar lite och skyfflar data i minnet med shuffle kördes med version 5.4.16 och senaste 7.0.5. Testet gör inte anspråk på att vara varken allomfattande eller representativt på något sätt, men ger en intressant indikation om det fokus på högre prestanda som version 7 för med sig.

Med den äldre versionen tar körningen ca 3,25 sekunder som bäst. Med version 7.0.5 tar exakt samma kod 1,35 sekunder – alltså 2,4 ggr snabbare!

Ett mer verkligt bänkmärke men fortfarande varken databas eller webbkoppling är en klass som löser Sudoku med en rekursiv brute-force-algoritm (objektorienterat, rekursiva anrop, loopar och lite utmatning). Med en underbestämt matris (endast 24 av 81 siffror givna, totalt 91 möjliga lösningar hittas) tar körning med den äldre PHP 5.4.16 ca 10,7 s medan version 7.0.5 kör samma kod på endast 4,75 sekunder – alltså 2,25 ggr snabbare!

Nu gäller detta enbart PHP-koden, man kan inte förvänta sig samma hastighetsökning i större system med databasaccesser (där databasen tar det mesta av tiden) eller portaler som Joomla, WordPress och Drupal (där laddning av åtskilliga moduler tar det mesta av tiden och antal varv i olika loopar är betydligt färre), men resultatet är ändå imponerande och bådar gott för PHP:s framtid – ett snabbare och ännu mer funktionellt scriptspråk genom version 7!

Vi ser fram emot att uppgradera våra webbportaler med PHP version 7, dock krävs försiktighet då det är en ny version och det finns en del skillnader från tidigare PHP-versioner som kan behöva justeras.

Related Posts